Budovanie PR odkazov

Budovanie PR odkazov ovplyvňuje názov, obal a až potom obsah

Už Vám nebude hovoriť o čom je celé budovanie PR odkazov, a čo tým dosiahnete. Radšej by som prešla na techniky, ktorými je možné dosiahnuť, aby PR odkazy, ktoré budete budovať stáli aj za to. Jednou z techník je registrácia do katalógov. Pár vetami už bola táto technika spomínaná v iných článkoch. Výhodami tejto techniky je, že získate spätný odkaz a ovplyvníte návštevnosť Vašej stránky. Tam kde existuje pre, musí existovať aj proti. Preto sa za nevýhody považuje, že môžete využiť registráciu do katalógov, ktoré nie sú aktualizované, sú zastarané a to Vám iba zbytočne zaberie čas. Preto platí, že musíte umiestniť odkazy do kvalitného katalógu. Treba však pozerať, aby neboli kvalitné z Vášho pohľadu, ale najmä z pohľadu vyhľadávačov. Stanovilo sa niekoľko odporúčaní, na ktoré by ste mali dbať, ak pri budovaní PR odkazov využívate techniku registrácie do katalógov. Jedným z odporúčaní je, že ak máte stránku v slovenčine, neregistrujte sa do inojazyčných katalógov. (Viac si o tejto tematike môžete prečítať tu: hwell kft). Continue reading